ТОО "ОТАН-СЕКЬЮРИТИ"

Сәйкестікті бағалау жөніндегі орган
 
САЯСАТ ПЕН МАҚСАТТАР БЕЙТАРАПТЫҚ КОНФИДЕНЦИАЛДЫҚ
        rus kaz    
             

БАСТЫ БЕТ
СЕРТИФИКАТТАУ
Нормативтік база
Тәртіп
Беру не беруден бас тарту Тоқтату
Күшін жою
Сертификацияға сілтемелер Шағымдар мен апелляцияларды қабылдау
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
БАЙЛАНЫС

Шағым мен апелляцияларды қабылдау

Сәйкестікті растау органы 02.06.14 «Шағымдар мен апелляциялар» ДП ЖШС-нің шағымдары мен апелляцияларын қабылдау, бағалау және оған қатысты шешім қабылдау процедурасын рәсімдеді.

Шағым немесе апелляцияны қанағаттандыру бойынша шешімді ЖШС бас директорының бұйрығымен құрылған Шағым және апелляциялар комиссиясы қабылдайды.

Комиссия өз жұмысында Шағымдар мен апелляциялар бойынша комиссия туралы ережені басшылыққа алады ТОО ПП 01.07.14.             
"Отан-Секьюрити" ЖШС, 050002, Алматы қ., Мақатаев көшесі, 12а тел./факс: +7 (727) 266 61 05, e-mail: mail@otan-security.kz