ТОО "ОТАН-СЕКЬЮРИТИ"

Сәйкестікті бағалау жөніндегі орган
 
САЯСАТ ПЕН МАҚСАТТАР БЕЙТАРАПТЫҚ КОНФИДЕНЦИАЛДЫҚ
        rus kaz    
             

БАСТЫ БЕТ
СЕРТИФИКАТТАУ
Нормативтік база
Тәртіп
Беру не беруден бас тарту Тоқтату
Күшін жою
Сертификацияға сілтемелер Шағымдар мен апелляцияларды қабылдау
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
БАЙЛАНЫС

Сертификаттауға сілтемелер

Сәйкестікті растау органы өтінішкерлерге өнімді сәйкестік белгісімен таңбалау құқығын береді немесе сертификаттау схемасында қарастырылған болса, сертификация сілтемесін қолдануға рұқсат береді.

ЖШС-да ОПС ДП 03.06.14 «Таңбалау құқығын беру тәртібі» процедурасы түзіліп, қолданысқа енгізілді. Өтінішкерлермен шарт жасалғанда сертификаттар мен сәйкестік белгілерін пайдалану процедурасы(егер бұл сертификаттау схемасында қарастырылса)сәйкестікті растау бойынша жұмыстар шарттарында жазылады. Сәйкестік белгілеріне қатысты талаптар ҚР СТ ИСО/МЭК ISO/IEC 17030, ҚР СТ 3.1, ҚР СТ 3.25, 15 шілде 2011 ж. № 711 Өнімнің Еуразиялық экономикалық одақ аумағында бірыңғай белгімен айналымда болуы туралы ережеде қарастырылған.

Сәйкестік сертификаттарына жөнсіз сілтеме жасалған, сәйкестік сертификаттарын заңсыз қолданған, мерзімдік басылымдарда, жарнама материалдарында, буклеттер, каталогтарда заңсыз қолданылғаны анықталса, СРО мына шараларды қолданады:

- сәйкестік белгілері, сертификаттарда пайдаланудағы заң бұзушылықтар туралы ақпаратты жариялау;

- сәйкестік сертификаты күшін жою;

- заңмен қарастырылған басқа да заңды әрекеттер.             
"Отан-Секьюрити" ЖШС, 050002, Алматы қ., Мақатаев көшесі, 12а тел./факс: +7 (727) 266 61 05, e-mail: mail@otan-security.kz