ТОО "ОТАН-СЕКЬЮРИТИ"

Сәйкестікті бағалау жөніндегі орган
 
САЯСАТ ПЕН МАҚСАТТАР БЕЙТАРАПТЫҚ КОНФИДЕНЦИАЛДЫҚ
        rus kaz    
             

БАСТЫ БЕТ
СЕРТИФИКАТТАУ
Нормативтік база
Тәртіп
Беру не беруден бас тарту Тоқтату
Күшін жою
Сертификацияға сілтемелер Шағымдар мен апелляцияларды қабылдау
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
БАЙЛАНЫС

Нормативтік база


СРО өз жұмысында мыналарды басшылыққа алады:

- 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан республикасының № 603-II «Техникалық реттеу туралы» заңы;

-05.07.2016ж.Қазақстан республикасының №61-IV «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредитация туралы» заңы;

- 2010ж.4 мамырдағы №274- IV «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы»заңы;

-МС ISO/IEC 17065-2013 Сәйкестікті бағалау.Өнімдер,процестер мен қызметтерді сертификаттау жөніндегі органдарға талаптар;

-МС ИСО/МЭК 17025-2009 Сынақ және калибрлеу зертханаларының компетенттігіне қатысты жалпы талаптар;

- 2008 жылдың 4 ақпанында Қазақстан республикасы қаулысымен бекітілген №90 «Сәйкестікті растау процедуралары» техникалық регламенті;

- 27.04.2015ж. №357 «Қазақстан республикасындағы өнімдер сәйкестігін міндетті түрде растау туралы»Қазақстан республикасы үкіметі қаулысы;

- «Өнімді таңбалауға қатысты талаптар» ТР,Қазақстан республикасы Инвестияциялар және даму министрінің 2016ж. 15 қазандағы №724 бұйрығы;

-ҚР СТ 3.4-2008 «Сәйкестік сертификаттары, сәйкестік туралы декларациялар үлгілері және оларды толтыру тәртіптері»

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының Техникалық регламенті;

-КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағы техникалық регламенті;

- КО техникалық реттеудің бірыңғай принциптері мен ережелері туралы келісім.

- Ақпараттық жүйелер, техникалық,бағдарламалық-техникалық және бағдарламалық құралдардың (заттардың), ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растау бойынша нұсқаулық (Қазақстан Республикасы премьер-министрінің кеңсесі жетекшісі бұйрығымен 14 маусым 2013ж. №25-1-21 бекітілген)

-Қазақстан республикасы инвестициялар және даму минситрінің қ.а. 2015 жылғы 26 наурыздағы №331 сәйкестікті растау сұрақтары бойынша нормативтік-құқықтық актілерді бекіту туралы бұйрығы;

-Қазақстан республикасы үкіметінің 19.10.2000ж. №1561 қаулысы;

-Кеден одағы техникалық регламенттері талаптарына сәйкестік бағалаудың(растау)типтік схемаларын қолдану тәртібі туралы ереже №621 07.04.2011ж.;

-Еуразиялық экономикалық одақ мүше-мемлекеттер нарығында өнімдердің бірыңғай белгімен айналуы туралы ереже №711шешім,15 шілде 2011ж.;

-Еуразиялық экономикалық комиссиясы Коллегиясының шешімі 25 желтоқсан 2012ж. №293

- Өнімнің Кеден одағы техникалық регламенттері талаптарына сәйкестігі туралы декларацияны тіркеу туралы ереже,Еуразиялық экономикалық комиссия Коллегиясының шешімі 09.04.2013 №76             
"Отан-Секьюрити" ЖШС, 050002, Алматы қ., Мақатаев көшесі, 12а тел./факс: +7 (727) 266 61 05, e-mail: mail@otan-security.kz