ТОО "ОТАН-СЕКЬЮРИТИ"

Сәйкестікті бағалау жөніндегі орган
 
САЯСАТ ПЕН МАҚСАТТАР БЕЙТАРАПТЫҚ КОНФИДЕНЦИАЛДЫҚ
        rus kaz    
             

БАСТЫ БЕТ
СЕРТИФИКАТТАУ
Нормативтік база
Тәртіп
Беру не беруден бас тарту Тоқтату
Күшін жою
Сертификацияға сілтемелер Шағымдар мен апелляцияларды қабылдау
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
БАЙЛАНЫС

Тәртіп

СРО өз жұмысында сәйкестікті растаудың келесі схемаларын қолданады:1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 1С, 3С, 4С, 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д

Өнімнің сәйкестігін растау тәртібіне мына кезеңдер кіреді:

- сертификаттауға түскен өтінімді тіркеу және қарастыру;

- бағалауға қатысты әрекеттер жоспарын құру;

- өтінім бойынша шешім қабылдау,соның ішінде схеманы таңдау;

- сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізуге шарт жасасу;

- үлгілерді алу және үлгілерді идентификациялау;

- сертификациялық сынақтар бағдарламасын құру;

- сынақтарды жүргізу;

- өндірісті бағалау (егер осыны сертификация схемасы қарастырса);

- сынақтар хаттамаларын талдау, сараптамалық қорытынды;

- мәліметтерді талдау және Сертификатты беру (беруден бас тарту туралы)шешім қабылдау;

- Сәйкестік сертификатын рәсімдеу және техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі реестрінде тіркеу;

- Сәйкестік сертификатын беру;

- Сертификатталған өнімге инспекциялық қадағалау жасау(егер осыны сертификация схемасы қарастырса);

- Берілген сертификаттар және қатаң есептіліктің қолданылған бланкілері туралы есептерді өткізу.

Өнімнің сәйкестігін растауды жүргізуге өтініш Скачать
Өнімнің ЕЭО техникалық регламенттері талаптарына сәйкестігі туралы декларациясыны тіркеу туралы өтініш Скачать
Сәйкестік сертификатын ұзартуға өтініш Скачать             
"Отан-Секьюрити" ЖШС, 050002, Алматы қ., Мақатаев көшесі, 12а тел./факс: +7 (727) 266 61 05, e-mail: mail@otan-security.kz