ТОО "ОТАН-СЕКЬЮРИТИ"

Сәйкестікті бағалау жөніндегі орган
 
САЯСАТ ПЕН МАҚСАТТАР БЕЙТАРАПТЫҚ КОНФИДЕНЦИАЛДЫҚ
        rus kaz    
             

БАСТЫ БЕТ
СЕРТИФИКАТТАУ
Нормативтік база
Тәртіп
Беру не беруден бас тарту Тоқтату
Күшін жою
Сертификацияға сілтемелер Шағымдар мен апелляцияларды қабылдау
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
БАЙЛАНЫС

Тоқтату

СРО мына жағдайларда сертификат күшін тоқтату туралы шешім қабылдайды:

- инспекуиялық бақылаудығ теріс нәтижелері (жоспарлы не жоспардан тыс);

- егер Тапсырыс беруші СРО-мен келісілген түзету әрекеттері арқылы анықталған сәйкессіздіктер себебін жойса және қайтар инспекциялық бақылау кезінде сынақ зертханасында қосымша сынақтарсыз өнімніңтехникалық регламенттерге сәйкестігін нақтыласа;

- сертификатты пайдалану және сәйкестік белгісін қолдану ережесі бұзылғандығы анықталса;

-Тапсырыс беруші сертификаттың күшін тоқтату туралы ерікті түрде сұраным жіберсе;

- СРО-ға тиісті хабарландыру жіберместен өнімнің техникалық регламенттерін немесе сынақ әдісін өзгерту;

- СРО-ға тиісті хабарландыру жіберместен өнімнің конструкциясын (құрамын), жиынтықтылығын, өндірісті ұйымдастыруды және (немесе)технологиясын өзгерту;

- өнімді өндіру технологиясы талаптарын өзгерту (орындамау);

- СРО-мен келіспестен бақылау және сынақ әдістерін өзгерту (орындамау).

Сәйкестік сертификатын күшін тоқтату туралы шешім сертификат иесі анықталған сәйкессіздіктер мен оның себептерін сертификаттау органымен келісілген түзетуші шаралармен белгіленген күнге дейін жоя алмаса қабылданады.

Егер сертификат иесі анықталған сәйкессіздіктерді жою үшін түзетуші әрекеттерді 10 күнтізбелік күннен аз уақытта орындай алса, сәйкестік сертификатын тоқтату туралы шешім қабылданбайды.

Сәйкестік сертификаты күшін тоқтату туралы шешім СРО шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.

Сәйкестік сертификаты күшін тоқтату кезеңі бір айдан аспайды. СРО әрекеттері:

- сәйкестік сертификаты күшін тоқтату туралы шешімді рәсімдейді;

- Сәйкестік белгісін қолдануға уақытша тиым салады;

- тиісті ақпаратты Реестрге енгізеді;

- түзетуші шараларды орындау мерзімдерін келіседі;

- Тапсырыс берушінің түзетуші шараларды орындауын қадағалайды.             
"Отан-Секьюрити" ЖШС, 050002, Алматы қ., Мақатаев көшесі, 12а тел./факс: +7 (727) 266 61 05, e-mail: mail@otan-security.kz